Americká múčnatka (biely povlak na egrešoch)

Spozorovali ste biely povlak na listoch egrešov? Jedná sa o americkú múčnatku. Toto hubové ochorenie je u egrešov veľmi časté. Ako mu predchádzať?

Prejavy

Ochorenie spôsobuje huba Sphaerotheca mors uvae, väčšinou je zodpovedná za úplné znehodnotenie plodov. Charakteristické je husté biele podhubie na plodoch egrešov, ktoré neskôr získava tmavohnedé sfarbenie. Následne sa v podhubí vytvárajú plodničky huby, ktoré na napadnutých častiach rastlín prezimujú a na jar sa z nich uvoľňujú tzv. askospóry spôsobujúce jarnú nákazu. Postihnuté bývajú bielym povlakom aj listy, či stonky.

Chemická ochrana

Prvý preventívny postrek treba zrealizovať pred kvitnutím, druhý po odkvitnutí a potom ešte asi o 10 dní. Použiť možno prípravok Discus alebo Zato 50 WG, ktorý ale nie je dostupný v malospotrebiteľskom balení.

Ekologická ochrana

Použiť možno feniklový olej – prípravok HF-Mycol, prípravky Bioton alebo Floravita SiO

Prevencia

Preventívne postreky ohrozených egrešov treba vykonať pred kvitnutím a po odkvitnutí rastlín, najmä za suchého a teplejšieho počasia. Vhodný a primeraný výživový a závlahový režim, udržiavanie zdravých a vzdušných porastov pravidelným presvetľovacím rezom.

americká múčnatka; egreše; biele podhubie; tmavohnedé fľaky na plodoch egrešov; belavé plody egrešov; biely povlak na listoch; choroby egrešov; egreše