Moníliová hniloba (hniloba jabĺk, zhnité jablká na strome)

Hnedé zhnité plody jabloní a sliviek s bielymi bodkami sústredenými do kruhu naznačujú, že stromy trpia moníliovou hnilobou.

Prejavy

Ide o ochorenie, ktoré je typické vytváraním sústredených kruhov, spôsobujú ho huby z rodu Monilia. Prenikajú do plodov, ktoré boli poškodené škodcami alebo mechanicky (ľadovec). Vstupnou bránou pre spóry huby môžu byť napríklad požerky od lariev obaľovačov, ktoré spôsobujú červivosť plodov jednotlivých ovocných druhov. Boj proti tejto chorobe spočíva v zásahom proti červivosti, teda proti obaľovačom. Ak plody nebudú poškodené, nepostihne ich ani moníliová hniloba. Huba prezimuje v mumifikovaných plodoch alebo v napadnutých častiach rastliny. Infekciu podporuje daždivé počasie a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu.

Chemická ochrana

Použiť možno prípravky Prolectus alebo Magnicur Quick, či Teldor 500 SC. Ideálne sú preventívne postreky v období vývoja plodov.

Ekologická ochrana

Listové hnojivo s obsahom medi a zinku CuproTonic. Na ochranu pred moniliózou môžeme použiť aj Alginure, ktorý podporuje odolnosť rastlín proti napadnutiu hubovými chorobami.

Prevencia

Pravidelné zbieranie hnilého ovocia a jeho okamžité zlikvidovanie alebo zakopanie hlbšie do pôdy. Okrem toho je potrebné najneskôr pri jarnom reze odstrániť z ovocných stromov všetko infikované zoschnuté ovocie – tzv. moníliové múmie, ktoré sú zdrojom infekcie najmä v jarnom období. Stromy treba pravidelne rezať a tým presvetľovať. Poškodené ovocie nie je dobré skladovať. Spod stromu treba zlikvidovať na jeseň aj všetko opadané lístie.

moníliová hniloba; poškodené plody; hniloba na plodoch; kruhové usporiadanie výtrusov na plodoch; zhnité plody; zhnité slivky; zhnité jablká; choroby jabloní; choroby sliviek; slivky; jablone