Chrúst obyčajný (pandravy v zemi, pandravy v kvetináči)

Odumierajúce rastliny i jahody môže mať na svedomí larva chrústa. Ak nájdete v zemi pri umierajúcej rastline biele zatočené pandravy, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o chrústa v larválnom štádiu.

Prejavy

Larvy chrústa – pandravy sú typicky ohnuté a nájdeme ich často v komposte. Liahnu sa začiatkom leta. Väčšinou žijú v skupine a živia sa korienkami rastlín. Koncom jesene sa presúvajú hlbšie do pôdy kde sa zakuklia. Vyliahnuté jedince potom prezimujú v pôde. Dospelé jedince na jar vylietavajú a presúvajú sa na stromy, kde sa asi mesiac intenzívne živia listami. Následne samičky kladú do pôdy vajíčka. Škodia dospelé jedince aj larvy, ktoré spôsobujú väčšie škody.

chrust obycajny2

Chemická ochrana

Použitie prípravku Karate ZEON 5 CS v prípade masívnejšieho výskytu.

Ekologická ochrana

Chrúst má mnoho prirodzených nepriateľov, ktorí sa prirodzene vyskytujú aj v záhradách. Použiť sa dajú entomapatogénne huby alebo háďatká. Použitie parazitických hlístic rodu Heterorhabditis (prípravok LARVANEM)

Prevencia

Striedanie plodín, každoročná jesenná orba, skoršia sejba, primerané hnojenie, likvidácia burín a obrábanie pôdy.

chrúst; pandravy; chrobáky na stromoch; biele larvy v komposte; biele pandravy; pandravy v pôde; odumieranie rastlín; pôdne škodce