Plodomor hrachový (poškodené kvety hrachu)

Zdeformované a zatvorené kvetné puky hrachu má na svedomí plodomor hrachový. Tento škodca môže spôsobiť veľké škody na úrode.

Prejavy

Samičky tohto drobného hmyzu prelietajú na hrach a kladú vajíčka do kvetných pukov. Do jedného puku nakladie samička niekoľko vajíčok. Larvy vyliahnuté v kvetných pukoch cicajú kvetné lupienky a bázu piestikov a tvoria na nich hálky. Príznakmi pôsobenia tohto škodcu sú zdurené, zdeformované a zatvorené kvetné puky. Svojim pôsobením vyvoláva tento škodca veľké straty na úrode.

Chemická ochrana

Použiť možno prípravok Decis AL alebo Karate ZEON 5 CS.

Prevencia

Použitie kvalitného certifikovaného osiva, výber vhodných pestovateľských plôch, nepestovať hrach na rovnakom mieste aspoň 4 roky. Primeraný závlahový a výživový režim.

deformácie kvetných pukov hrachu; zasychanie pukov hrachu; zdurené kvety hrachu; škodce hrachu; hrach; plodomor hrachový

Tagy: hrach | strukoviny