Strapka skleníková (chradnutie rastlín v skleníku)

Strapky škodia cicaním rastlinných štiav, spôsobujú deformáciu listov i plodov, oslabujú rastliny, môžu prenášať vírusy.

Prejavy

Ide o drobný, 1,5 – 2 mm dlhý pohyblivý štíhly hmyz, často sa vyskytujúci na spodnej strane listov, prípadne i v kvetoch. Napadnuté časti rastlín sú najprv striebristo lesklé, nepravidelne škvrnité, s drobnými čiernymi hrčkami trusu. Neskoršie silne napadnuté miesta nekrotizujú. Strapky prezimujú ako dospelé jedince hlavne v povrchových vrstvách pôdy a v zostatkoch rastlín. Podľa druhu majú do roka 1 až 7 generácií. Skleníkové teplomilné druhy sú schopné sa v skleníkoch množiť celý rok a majú až 12 generácií za rok. Strapky škodia cicaním rastlinných štiav, spôsobujú deformáciu listov i plodov, oslabujú rastliny, ktoré sú potom náchylnejšie na ďalšie ochorenia, znižujú úrodnosť a kvalitu zeleniny, môžu prenášať vírusové ochorenia.

Chemická ochrana

Použitie prípravkov Vertimec 018 EC alebo Neemazal – T/S.

Ekologická ochrana

Využiť môžeme dravé roztoče z rodov Amblyseins a Typhlodromus, dravé ploštice z rodu Orius,– zlatoočky, lienky, ale i dravé strapky z čeľade Aeolothripidae. Strapky ničia aj entomopatogénne huby z rodov Lecanicillium, Beauveria, Metrhizium, Entomophthora, huba Neozygites parvispora je schopná koncom leta a na jeseň zlikvidovať populáciu strapiek za niekoľko dní. V skleníkoch sa koncom leta prirodzene vyskytuje aj vysoko virulentný druh huby Entomophthora thripidum, na likvidáciu ohnísk strapky môžeme použiť i komerčný postrek na báze huby Lecancillium leconii.

Prevencia

Potrebné je sústavné odstraňovanie napadnutého a odumretého rastlinného materiálu zo skleníka, pravidelná dezinfekcia skleníka pred začiatkom vegetačného obdobia, pomáha aj hlbšie rýľovanie – povrchovú vrstvu s prezimujúcimi strapkami treba dostať do pôdy tak hlboko, aby ich to zahubilo. Veľmi dôležitá je kontrola zdravotného stavu nakupovaných rastlín, vetraním skleníkov udržiavať optimálnu, ale nevysokú teplotu a vlhkosť ovzdušia, pokiaľ to rastlinám neškodí, tak aspoň občas prudkejšia závlaha postrekom.

striebristé škvrny na rastlinách; drobné hrčky trusu na rastlinách; deformácie listov; deformácie plodov; drobný hmyz na spodnej strane listov; strapky; škodce; škodce v skleníku

Tagy: skleník | strapky