Voška maková (čierne vošky, vošky na bôbe, vošky na fazuli)

Najčastejším škodcom maku je voška maková. Prečítajte si, kedy treba zasiahnuť.

Prejavy

Dospelý jedinec je čiernozelenej až modročiernej farby. Okrídlená samička má štíhlejší tvar tela ako bezkrídla. Škodca prezimuje v štádiu vajíčka na hostiteľských rastlinách, veľmi často na bršlene európskom alebo kaline obyčajnej. Na jar sa liahnu nymfy, z ktorých sa vyvíjajú samičky. V polovici apríla sa presúvajú na druhotného hostiteľa, najmä na cukrovú repu, ale aj bôb, mak, fazuľu a niektoré buriny. Najintenzívnejšie sa tento druh vošiek rozmnožuje v máji. Samičky sa zhromažďujú na spodnej strane listov a vytvárajú celé kolónie, škodia cicaním rastlinných štiav. Počas roka máva niekoľko generácií.

Chemická ochrana

Proti škodcovi nie sú registrované žiadne prípravky v malospotrebiteľskom balení. Vo veľkospotrebiteľkom balení je dostupný prípravok Pirimor 50 WG, kotrý sa používa hneď pri zistení vošiek.

Ekologická ochrana

Používanie žltých lepových doštičiek, použitie domácich výluhov proti voškám.

Prevencia

Osvedčilo sa nepestovať v blízkosti maku a bôbu napríklad kaliny alebo opadavé bršleny. Vhodá je skorá sejba a udržiavanie bezburinného porastu. Okrídlené vošky vyhľadávajú pri sťahovaní mladé porasty, a preto sú porasty z neskorej sejby viac postihované.

drobný čierny hmyz na listoch kaliny; čierny hmyz na maku; čierny hmyz na bôbe; mušky na maku; vošky; mak; škodce maku; voška; vošky na fazuli; vošky na bôbe; maková

Tagy: mak | vošky