Ako sa zbaviť starších orechov, ktoré ohrozujú stavbu?

  • 22.03.2020

Na pozemku máme dva orechy, ktoré nikto nesadil. Najskôr sme sa tešili, že budeme mať úrodu, ale plány sa nám zmenili a na mieste, kde rastú, plánujeme postaviť spevnenú plochu na parkovanie. Navyše sú oba stromy dosť blízko pri dome. Už druhý rok však s oboma stromami bojujeme. Niekoľkokrát sme ich zrezali tesne pri zemi, no ony prežili a vyrástli ako viackmenné.

Strom, orech

Orech kráľovský je veľmi vitálna drevina a podobne ako napríklad vŕbu len vyťať ho nestačí. Ak ste rozhodnutí oboch stromov sa zbaviť, máte dve možnosti. Ak sú ešte mladé, môžete zrezané pne odkopať a obnažiť koreňový systém čo najhlbšie a potom ho prácne povyberať.

Druhou možnosťou je, že do pňov zhora i zboku urobíte pílou zárezy a do nich naočkujete drevokaznú hubu. Tú pritom nemusíte hľadať po lese, ale pohodlne si ju môžete kúpiť, napríklad jedlú hlivu. Tento spôsob síce nie je veľmi rýchly, ale zato ide o prirodzený proces, ktorým neškodíte životu vo svojej záhrade. Existuje totiž tretí spôsob, ktorý hovorí o tom, že do zárezov v pni treba liať chemikálie. A tento spôsob si my preto radšej odpustíme.

Vaše otázky píšte na poradna@zahrada.sk . Do každého čísla časopisu Záhrada niekoľko z nich vyberieme a odpovieme.

Text: Martin Čurda
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Záhrada

Diskusie na tému článku