Červená spála viniča (škvrny na listoch viniča)

Spozorovali ste škvrny na listoch hrozna? Môže sa jednať aj o zriedkavejšiu chorobu - červenú spálu. Na listoch bielych odrôd vznikajú žlté škvrny, na listoch modrých odrôd červené.

Prejavy

Toto zriedkavejšie ochorenie spôsobuje huba Pseudopeziza tracheiphila. Postihuje listy, niekedy tiež kvety. Na listoch bielych odrôd vznikajú žlté škvrny, na listoch modrých odrôd červené. Bývajú rôzne usporiadané a sú ohraničené. Postupne sa zväčšujú, smerom od stredu postupne zasychajú. Medzi zaschnutým stredom škvrny a zeleným pletivom zostáva prúžok živého pletiva. V prípade bielych odrôd je zafarbený na žlto, pri modrých odrôd na červeno. Napadnuté listy postupne zasychajú a opadávajú. Huba prezimuje na chorých opadaných listoch. Na jar dozrievajú plodničky huby, postupne sa aj vplyvom daždivejšieho počasia uvoľňujú askospóry a infikujú rastlinu. Rozvoj ochorenia podporujú vlhké listy a dlhšie trvajúca vyššia vlhkosť vzduchu. Optimálna teplota na šírenie je 15 – 20 °C.

Chemická ochrana

Ošetrenie sa vykonáva v oblastiach, kde sa tento problém pravidelne vyskytuje, vždy, ak sú na počiatku vegetácie priaznivé podmienky pre šírenie ochorenia. Použiť možno prípravky Kuprikol 50, Cabrio Top alebo Melody Combi WG. Kde sa vyskytuje opakovane, používa sa aj preventívny postrek, prvýkrát pri dĺžke letorastov 15 – 20 cm (4. – 5. list), druhýkrát o dva týždne.

Ekologická ochrana

Použitie prípravku KOCIDE 2000 – povolený v ekologickom poľnohospodárstve.

Prevencia

Každoročný rez, správna výživa a precízny výber pestovateľského miesta. Dôsledná kontrola zdravotného stavu viniča a riešenie problémov v začiatočným štádiách. Preventívne postreky a odstraňovanie opadaných listov v jesenných mesiacoch.

červená spála viniča; žlté škvrny na listoch viniča; červené škvrny na listoch viniča; zasychajúce škvrny; opadávajúce listy viniča; choroby viniča; vinič; hrozno; škvrny na listoch

Tagy: spála | vinič