Skočky (lesklé chrobáčiky, skákajúce chrobáčiky, dierky v listoch hlúbovín)

Ak pestujete reďkovku, kapucínku a hlúboviny, určite ste už zaznamenali drobný lesklý hmyz, ktorý skáče. Ide o skočky a rastliny dokážu úplne zničiť. Čo s nimi?

Prejavy

Ide o veľmi drobný čierny a lesklý hmyz, niekedy s krovkami na ktorých sú žlté pásiky. Škodca má silno vyvinutý tretí pár končatín a tie sú prispôsobené na skákanie. Skočky rýchlo spoznáme aj podľa typického skákania pri vyrušení. Škodia na listoch prevažne mladých rastlín. Postupne v nich vyhlodávajú okienka alebo malé dierky. Pri silnejšom výskyte môže dôjsť k úplnému zničeniu rastlín. Aktivitu tohto škodcu zintenzívňuje suché a teplé počasie. Často napádané sú hlúboviny ale napríklad aj obľúbená kapucínka, šalátová zelenina, reďkovka alebo aj fazuľa. Škodca môže mať až štyri generácie za rok.

Chemická ochrana

Dôležité je ochrániť hlavne najviac ohrozené druhy rastlín a to najmä mladšie jedince. Použiť možno prípravok Karate ZEON 5 CS, Sanium Ultra alebo Sanium Ultra AL. Do postrekovej kvapaliny treba pridať zmáčadlo, napríklad Silwett. Podľa potreby treba ošetrenie opakovať, hlavne počas suchších a teplejších dní.

Ekologická ochrana

Použitie žltých lepových doštičiek, pomáha aj zakrývanie porastov netkanou textíliou.Účinné je použitie hlístic Steinernema feltiae, ktoré sa aplikujú na pôdu a zničia larvy skočiek. Využiť možno aj biologický prostriedok Cocana – špeciálne kvapalné kokosové mydlo. Použiť môžeme aj macerát z výhonkov rajčín.

Prevencia

Dôležité je dbať na pravidelné obrábanie pôdy, udržiavanie bezburinných porastov a likvidácia pozberových zvyškov. Myslieť treba na striedanie pestovateľských plôch a udržiavanie redších sponov medzi pestovanými rastlinami.

čierne skákajúce chrobáky; drobné skákajúce chrobáky; tmavé chrobáky; diery na listoch hlúbovín; poškodené listy hlúbovín; drobné dierny na listoch; skočky; škodce na hlúbovinách; hlúboviny; reďkovka; škodce reďkovky