Čerň orechová (povlak na orechoch)

Čerň orechová je veľmi nebezpečná skladová hubová choroba orechov, ktorá má pôvod vo vegetačnej infekcii. Väčšinou sa prejavuje až po zbere, teda pri skladovaní orechov.

Prejavy

Táto hubová choroba sa prejavuje až po zbere, pri skladovaní orechov. Podhubie je hnedé až olivovozelené. Jadrá orechov postupne hnednú a majú mdlú chuť. Na šupke jadier huba vytvára jemné povlaky, spočiatku špinavobiele, neskôr olivovozelené až hnedé. Huba sa šíri a vniká do plodov až v čase pukania oplodia, teda pri dozrievaní orechov. Ďalšou vstupnou cestou infekcie sú stopky plodov – cez ne preniká do cievnych zväzkov, ktorými prerastá mycélium huby a ktoré následne znefunkční. Vďaka tomu plod prestáva byť zásobovaný vodou ešte pred pukaním oplodia. Následne jadrá plodov usychajú ešte pred zberom orechov.

Chemická ochrana

Ošetrenie treba zrealizovať počas augusta a ďalšie počas jesene. Použiť možno prípravok Kuprikol 50.

Ekologická ochrana

Použitie prípravku NOVAFERM SIRIUS, ktorý potláča hubové choroby.

Prevencia

Výsadba odolnejších odrôd, vhodný výživový režim, pravidelné zhrabávanie napadaného lístia, pravidelná kontrola zdravotného stavu dreviny a riešenie problému hneď na začiatku.

čerň orechová; hnedé jadrá orechov; horké jadrá orechov; choroby orechov; orechy

Tagy: orechy